ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566รอบที่ 3 Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 3 Admission โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ให้รายงานตัว ระหว่างวันนี้ – 12 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เนต เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม