โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (E4S 2023)

📌 ในหัวข้อ “พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ”📌🤩

🗓️ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้อง Smart Classroom (ห้อง 407) ชั้น 4 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

⏱️ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น

เนื้อหาการอบรม:

1. บรรยายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ River of Life & กิจกรรม Ice-breaking

2. บรรยายให้ความรู้เรื่อง English for Tour Guides & Presentation

3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ “พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ” กับวิทยากรชาวต่างชาติ

👩‍🏫 วิทยากร: ผศ.ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ และ วิทยากรชาวต่างชาติ

📌 กำหนดการเข้าร่วมการอบรม Link : https://drive.google.com/file/d/1XdiSvRYS3ExyYODzatfzyM-smWQgY00B/view?fbclid=IwAR0Ej_A8MlQFoQUIZHz08fTD_SD5I9WJ9yZbuF7kJk8RG9a2RDZKUVNyPL8

** ✍️ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่าน QR Code ตามภาพ หรือ Link: https://forms.gle/XLE3d6gVRUGxSMLo6

ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมโครงการ E4S 2023: พูดฝรั่งได้อย่างมั่นใจ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวปวริศา หนันดี โทร. 043-754241 ต่อ 1253 หรือ e-mail: pawarisa.n@msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม