ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขยายเวลาในการเปิด-ปิด ในช่วงสอบปลายภาค

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ขยายเวลาในการเปิด-ปิด ในช่วงสอบปลายภาค

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 8 เมษายน 2566

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.30-22.00 น.

ติดต่อสอบถาม