ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

🎓ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th

ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการดังนี้

1. เข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสมัครลงทะเบียน ในระบบ mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com (ลงทะเบียนครั้งเดียวในปีการศึกษา 2566)

2. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 Quota ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

3. ติดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th

4. รายงานตัวและชำระเงินเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://registration.msu.ac.th

ติดต่อสอบถาม