ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566 ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท/ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566

::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ขั้นตอนการกรอกใบสมคัรท/

ติดต่อสอบถาม