ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565”

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน) และขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำงาน (สัตวแพทย์) อย่างไร ไม่ให้โดนฟ้อง” โดยวิทยากร น.สพ.ภาคภูมิ พันธุ์โอภาส (วท.บ., สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),น.บ., ทนายความเนติบัณฑิตไทย) บรรยาย เวลา 13.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม