โรคตับในสุนัขอันตรายแค่ไหน?

โรคตับเป็นโรคที่อันตรายมากในสุนัข โดยเฉพาะโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการเป็นโรคสั้นๆ แต่มีอาการหนัก อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของสุนัขได้ โรคตับในสุนัขสามารถมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน (Canine viral hepatitis) การติดเชื้อโรคแท้งเชื้อสุนัข (Canine distemper) โรคตับอักเสบจากพิษ (toxic hepatitis) โรคตับอักเสบจากยา (drug-induced hepatitis) และโรคตับเรื้อรัง (chronic hepatitis) ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดการทำลายเนื้อตับและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตับได้ โรคตับในสุนัขอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเสีย หรือมีอาการหน้าเหมือนจะเป็นโรคอื่นๆ ดังนั้น หากพบว่าสุนัขของคุณมีอาการเหล่านี้ ควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคตับให้เหมาะสม การรักษาโรคตับขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค ระยะเวลาของโรคและความรุนแรงของอาการ ในบางกรณีอาจต้องใช้การรักษาเชิงรุก เช่น การทำการผ่าตัดหรือการฟอกไต เพื่อช่วยรักษาโรคตับให้หายขาดได้

ติดต่อสอบถาม