อาหารก่อให้เกิดโรคนิ่วในสุนัข

อาหารที่เหมาะสมและคุณภาพดีสำหรับสุนัขไม่ควรก่อให้เกิดโรคนิ่ว แต่อาหารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับสุนัขอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ่วได้ เช่น:

  1. อาหารที่มีปริมาณแร่ธาตุสูงเกินไป เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส หรือแมกนีเซียม อาจเพิ่มความเข้มข้นของปัสสาวะและเพิ่มโอกาสในการเกิดนิ่ว
  2. อาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงเกินไป เช่น อาหารสัตว์ปีก เนื้อเน่า หรืออาหารที่มีโปรตีนจากแหล่งที่มาไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกายและเพิ่มความเข้มข้นของปัสสาวะที่อาจเป็นสาเหตุของโรคนิ่ว
  3. อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเกินไป เช่น ขนมหวาน อาหารที่มีแป้ง หรืออาหารที่มีธัญพืชเยอะเกินไป อาจเพิ่มความเข้มข้นของปัสสาวะและเพิ่มโอกาสในการเกิดนิ่ว
  4. อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงเกินไป เช่น เนื้อสัตว์ที่ถูกปรุงแล้ว อาหารสำเร็จรูป หรือของว่างที่มีเครื่องปรุงและเกลือมากเกินไป อาจเพิ่มความเข้มข้นของปัสสาวะและเพิ่มโอกาสในการเกิดนิ่ว
ติดต่อสอบถาม